Framhaldsskóli allra Snæfellinga 

fsn Fjölbrautarskóli Snæfellinga er framhaldsskóli með sveigjanlegt og nýstárlegt námsfyrirkomulag þar sem námsrýmin eru opin og allt  nám er skipulagt með aðstoð kennslukerfisins „Moodle“. Frá stofnun skólans, árið 2004 hefur hann verið leiðandi í breyttum kennsluháttum með því að nýta sér upplýsingatækni í skólastarfi. Allt skipulag skólans tekur mið af því. Meginmarkmið breyttra kennsluhátta er að gera nám nemenda skilvirkara og að þeir nái betri tökum á námi sínu. Við kennslu eru notaðar aðferðir sem rannsóknir sýna að virki betur en hefðbundar aðferðir. Þessar aðferðir eiga það sameiginlegt að megináhersla er lögð á uppgötvunarnám og lausnarleit nemandans  og gera hann virkari og ábyrgari í eigin námi. Upplýsingatæknin er nýtt á fjölbreyttan hátt og fléttast inn í flesta þætti skólastarfsins. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og að þeir tjái sig munnlega og skriflega um innihald námsins. Hugmyndafræði leiðsagnarmats er höfð til grundvallar öllu námsmati. Hún byggir á því að nemandinn er metinn reglulega með uppbyggjandi hætti. Í einstaka áföngum eru lokapróf.

Upplýsingar

Skólinn er til húsa að:
Grundargötu 44, 350 Grundarfjörður
Sími: 430-8400
Netfang: fsn@fsn.is

Netföng starfsmanna

Heimasíðu hnappur - final

Facebook Hnappur - final